27 września przypada 405. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, teologa, pisarza, królewskiego kaznodziei, pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego.

Ks. Piotr Skarga SJ to autor kilkudziesięciu książek utrzymanych w duchu religijnym, z których najpoczytniejsze były „Żywoty świętych”. Napisał także „Kazania sejmowe”. Opowiadał się za wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem władzy Sejmu. Założył kolegia jezuickie m.in. w Połocku, Rydze i Dorpacie.

W czerwcu ubiegłego roku zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego ks. Skargi. Obecnie Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zajmie się m. in. badaniem cudów koniecznych do uroczystego ogłoszenia polskiego jezuity błogosławionym.

Zobacz również: