Ignacjańskie Centrum Wolontariatu przy współudziale Fundacji Ignatianum rozpoczyna długoterminową akcję „Usypmy górę grosza”.

Centrum zaprosza całą społeczność Uczelni do wsparcia wysiłków o. Wojciecha Ziółka SJ w budowaniu świetlicy dla dzieci w syberyjskim mieście Tomsk. Od 2 lat Ojciec jako misjonarz pracuje na Syberii, a w latach 2008–2014 był prowincjałem jezuitów i wicekanclerzem Akademii Ignatianum.

W murach Akademii Ignatianum rozpoczyna się wielka zbiórka monet: (1, 2 i 5 groszy), które potem zostaną przekazane o. Ziółkowi. Przy portierni Akademii Ignatianum znajduje się specjalnie przygotowane na ten cel AKWARIUM. Wrzucając do niego zbędne groszówki i usypana zostania wspólnie góra dobrych serc dzielących się z potrzebującymi.