Każde życie rozwija się i wzrasta, jeśli znajduje się w środowisku właściwym do wzrostu. Również modlitwa może rozwijać się w klimacie dla niej odpowiednim. Modlitwa jest sztuką, której uczymy się po prostu praktykując ją, odkrywając warunki, które jej sprzyjają i zasilając jej rozwój.

Książka „jak modlić się w codzienności” ma taki właśnie cel – wskazać właściwy klimat dla modlitwy, nauczyć wybranych prostych sposobów modlitwy oraz zachęcić do jej praktykowania.

W pierwszym rozdziale omówimy podstawowe formy modlitwy. W drugim zwrócimy uwagę na trudności w modlitwie codziennej, w trzecim wskażemy proste rady, jak modlić się w życiu codziennym. Na koniec omówimy szerzej wybrane metody modlitwy według wskazań św. Ignacego z Loyoli.

Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja, mimo bardzo bogatej literatury na temat modlitwy, posłuży jako prosty poradnik w codziennym zmaganiu się na modlitwie. Ufamy, że będzie nie tylko kolejną książką do przeczytania, ale zainspiruje do codziennej praktyki modlitewnej.

Stanisław Biel SJ, Dariusz Wiśniewski SJ, „Jak modlić się w codzienności”, WAM 2018, wznowienie