Jezus pokazuje nam Ojca. Jego słowa i gesty pokazują nam Boga.
Jezus pokazuje pokornego Boga. Takiego Boga trudno przyjąć, trudno naśladować.
Uczniowie, z dzisiejszej Ewangelii, już od kilku lat chodzili za Jezusem. A wciąż w ich sercach nie było umiłowania tego co niskie i pokorne. Jan i Jakub – trony chwały. Dziesięciu pozostałych – święte oburzenie.
Skoro cała 12 Apostołów tak miała, to pewnie i ja, my, kościół.
Jezu, daj nam łaskę pokory.

Posłuchaj: https://soundcloud.com/jezuici/pokorny-bog-jacek-olczyk-sj-homilia