„Oswajanie przemijania” – taki tytuł nosiła wystawa prac malarskich i spotkanie autorskie zorganizowane w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie dla uczczenia pamięci wieloletniego duszpasterza niemieckiej ‘Gemeinde’, o. Krzysztofa Wałczyka SJ, zmarłego końcem marca br.

Prace malarskie oraz teksty literackie były autorstwa uznanej artystki krakowskiej Romy Ligockiej. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił znany gitarzysta Michał Nagy. Oboje artyści byli zaprzyjaźnieni z Krzysztofem i współpracowali z nim w ramach Wspólnoty Niemieckojęzycznej, spotykającej się u św. Barbary w Krakowie. Zresztą, jak zaznaczyła artystka, sam pomysł takiego spotkania wyszedł od Krzysztofa, choć nie udało się tego zrobić przed jego przedwczesnym odejściem.

Spotkanie odbyło się w Konsulacie Niemieckim, na zaproszenie Konsula Generalnego, dr. Michaela Groβa. Konsulat Niemiecki odgrywa przez cały czas ważną rolę w duszpasterstwie niemieckojęzycznym, jakie jezuici prowadzą w Krakowie, a śp. Krzysztof był za nie odpowiedzialny przez wiele ostatnich lat.