Duszpasterstwo Akademickie DĄB zaprasza wszystkich Panów na comiesięczną Mszę Świętą i konferencję dla mężczyzn.

Najbliższa już w poniedziałek, 28 stycznia 2019 o 19:15 w Kaplicy Akademickiej. Po Mszy ojciec Roman Groszewski, duszpasterz akademicki, wygłosi konferencję nt. OJCOSTWA.

Roman Groszewski SJ jest duszpasterzem DA Dąb. Urodził się w 1983 roku. Jezuitów poznał na rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży (Szkoła Kontaktu z Bogiem). Tam też zdecydował się wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. W wieku 19 lat, po ukończeniu Liceum, rozpoczął dwuletni nowicjat w Gdyni, który zakończył złożeniem ślubów zakonnych w 2004 r.