W świątecznym numerze Kuriera Galicyjskiego, dwutygodnika wydawanego przez Polaków na Ukrainie, ukazał się wywiad z Mariuszem Olbromskim, dyrektorem Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, zatytułowany „O najsławniejszych kresowych kolędach i ich autorach”.

Dowiadujemy się z niego, że słynna kolęda „W żłobie leży” przypisywana jest ojcu Piotrowi Skardze SJ, a autor wielu innych kolęd, Franciszek Karpiński, ukończył jezuickie kolegium we Lwowie oraz studiował u jezuitów filozofię zdobywając tytuł doktora. Natomiast Piotr Skarga został księdzem we Lwowie w 1564 roku i już wtedy zasłynął z poruszających kazań. Do jezuitów wstąpił dopiero po święceniach i po pięciu latach kaznodziejskiej pracy.

Kolęda „Bóg się rodzi” znana wcześniej pod tytułem „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” to dzieło wychowanka jezuitów Franciszka Karpińskiego. Tekst ten pojawił się po raz pierwszy w zbiorze pieśni wydanym w 1792 roku przez ojców bazylianów z klasztoru w Supraślu.

Więcej o jezuickich kolędach w wywiadzie z Mariuszem Olbromskim w Kurierze Galicyjskim

Foto: ze zbiorów Iryny Kotłobułatowej