Znaleziono Ci grób,

wykuty w skale,

gdzie Twoje ciało

mieszkanie mieć miało.

Jednak na krótko …

Bo wybrałeś mieszkanie inne,

mieszkanie w domu Ojca!

Pamiętam, jak powiedziałeś:

W domu Ojca mego

jest mieszkań wiele …”

Ziemia zatrzymać Cię

już nie mogła …

Do ziemi nowej

teraz wchodziłeś!

………………………….

Grób w ziemi wykopany

miejscem spoczynku

i dla nas …

Jednak i nas zatrzymać

na długo nie zdoła,

bo w wodach chrztu obmyci,

umarli z Tobą, Panie,

z Tobą też

powstaniemy z ziemi,

by wznieść się na wyżyny!

By z ziemi odlecieć

lotem błyskawicy …

Do tej niebieskiej krainy,

gdzie wciąż zielone kwiecie,

gdzie łąki umajone,

gdzie snów spełnienie,

gdzie nasi bliscy czekają …

gdzie POKÓJ,

gdzie MIŁOŚĆ,

gdzie RADOŚĆ,

i SZCZĘŚCIE,

na zawsze!!