Wielkanoc 2019

Drodzy Współbracia, nasi Współpracownicy w Misji i Przyjaciele.

Dzień Zmartwychwstania wita nas pełnym rozpaczy wołaniem kobiet, które jako pierwsze przeżyły doświadczenie pustego grobu. Dramatyczne przeżycie stało się jednak fundamentem prawdziwej radości, a smutny krzyk stał się pierwszym głosem oznajmującym cud zwycięstwa życia nad śmiercią. Przez następne dni my wszyscy powinniśmy usłyszeć te same słowa zaproszenia do wejścia do pustego grobu, abyśmy się naocznie przekonali, że naszego Pana nie należy szukać wśród umarłych, lecz wśród żywych.

Życzymy Wam wszystkim, aby doświadczenie Zmartwychwstania stało się dla Was źródłem prawdziwej radości oraz inspiracją do szukania Boga żyjącego w naszych bliźnich: zarówno tych, którzy są blisko, jak i tych, którym do Kościoła daleko. Niech wzruszy nas miłość Boga, abyśmy wszystkim mogli zanieść radość, którą sami żyjemy, a także zaszczepić w nich wiarę, która nigdy nie gaśnie, lecz zawsze otwiera nas na coraz głębsze doświadczenia Bożej miłości.

Spokojnych i radosnych świąt.

Jakub Kołacz SJ                          Tomasz Ortmann SJ

Prowincjał PME                         Prowincjał PMA