Dnia 1 czerwca 2019 roku, w ramach obchodów 100-Lecia Apostolstwa Modlitwy w Piotrkowie Trybunalskim, planowana jest w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej uroczysta Msza święta. Będzie jej przewodniczył Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Tomasz Ortmann SJ. Sto lat temu, 29 czerwca 1919 roku, ówczesny przełożony piotrkowskiej wspólnoty jezuitów, o. Stanisław Lic SJ, założył Apostolstwo Modlitwy wciągając w jego szeregi wielu wiernych.

Organizację rozwija o. Antoni Czenczek SJ, który od 1923 roku zaczyna organizować regularne spotkania i nabożeństwa oraz zakłada koła czterech stanów: panien, młodzieńców, niewiast i mężów. Ponadto funduje chorągiew, przy której w 1925 roku stoi dumnie półtoratysięczna rzesza zorganizowanych wokół wspólnej modlitwy wiernych. Troszczą się o budynek kościoła i jego wystrój, przygotowują dwutygodniowe misje dla wiernych, a niektórzy odkrywają tu swoje kapłańskie i zakonne powołanie. Niestety w sierpniu 1927 roku jezuici opuszczają Piotrków Trybunalski. Kościół i Apostolstwo Modlitwy przechodzi pod opiekę księży diecezjalnych. Po kilkuletnim kryzysie członkowie Apostolstwa Modlitwy wychodzą poza mury kościoła i angażują się w działalność Catirasu, Konferencji św. Wincentego a Paulo i Apostolstwa Chorych. Swoją obecność zaznaczają na terenie całego miasta dając przykład jak łączyć modlitwę z pomocą potrzebującym. Odwiedzają chorych, wspierają materialnie najuboższych, urządzają przedstawienia, walczą z sektami, promują wartości rodzinne i czytelnictwo prasy katolickiej.

Podczas II wojny światowej nie zaprzestają organizowania nabożeństw w pierwszy piątek i w pierwszą niedzielę miesiąca. Modlą się wspólnie o pokój i wolność dla Polski. W 1945 roku jezuici znów obejmują placówkę w Piotrkowie i Apostolstwo Modlitwy powraca pomału do swojej przedwojennej świetności i różnorodności. W roku 1949 do Apostolstwa należy ponad tysiąc osób działających w 62 kołach. Po roku 1953, gdy władze PRL zakazały działalności, członkowie Apostolstwa Modlitwy zbierali się na spotkaniach pod nazwą Czciciele Bożego Serca. Ich aktywność została ograniczona.

Ponowny rozwój przyniósł rok 1983, gdy o. Andrzej Polasik SJ zorganizował spotkanie zelatowów, którzy przetrwali wszystkie te lata i mimo trudności prowadzili cichą działalność. Rok później jezuici rozpoczęli organizowanie zamkniętych rekolekcji ignacjańskich, w których wzięło udział wielu członków Apostolstwa Modlitwy. Od lat dziewiędziesiątych liczba członków wciąż się zmniejszała i w 2009 roku nie przekraczała 30 osób.

W ostatnim dziesięcioleciu oprócz modlitwy w intencjach Kościoła członkowie Apostolstwa Modlitwy wspierali renowację obrazów i dbali o wyposażenie Sanktuarium w Piotrkowie Trybunalskim. Obchody 100-lecia to dobry moment na nowy impuls w działalności tej, obecnie bardzo małej, trzódki zatroskanej o nasze Sanktuarium i wspierającej Kościół swoją szczerą modlitwą.