W 16. rocznicę śmierci o. Józefa Kozłowskiego SJ, dnia 29 maja 2019 roku, jego duchowe dzieci ruszyły ku mogile przypominającej im ojca, który pomógł niejednemu pogubionemu człowiekowi zaprzyjaźnić się z Jezusem Chrystusem.

Ojciec Jan Bartlewicz SJ napisał o nim:

Od roku 1987 ojciec Józef rozpoczyna swoją pracę w Łodzi przy ul. Sienkiewicza, najpierw jako wikariusz w parafii Najśw. Imienia Jezus, a następnie od 7 września 1988 r. do 27 września 1997 r. jako przełożony i proboszcz. Po zdaniu funkcji pozostaje nadal w Łodzi i angażuje się w Odnowę w Duchu Świętym.

Skupił wokół siebie szerokie kręgi ludzi, którzy tak jak on, poszukiwali tego, co jest z Ducha Świętego. Założył Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi i w innych miejscowościach w Polsce i poza jej granicami wzywał Kosciół do odnowy. Z zespołem wokalno-muzycznym „Mocni w Duchu”, który założył, przeprowadzał rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym w parafiach, nie tylko w Polsce, wyjeżdżał do Austrii, Szwecji, Niemiec, Anglii, Stanów Zjednoczonych. Wydał wiele książek, czerpiąc z doświadczenia rekolekcji ignacjańskich i duchowości Odnowy Charyzmatycznej. Był czynnie zaangażowany w Spotkania Międzynarodowe Odnowy w Duchu Świętym w kraju i zagranicą. Znane są szerokim rzeszom wiernych Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, odprawiane w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w łódzkim kościele jezuitów. Ceniony był przede wszystkim jako spowiednik i kierownik duchowy. Organizował w Wolborzu rekolekcje ignacjańskie, na które było i nadal jest bardzo duże zapotrzebowanie.

W grudniu 2002 r., w Adwencie, wraz z zespołem „Mocni w Duchu” podjął pracę rekolekcyjną w Cieplicach. Tam, dnia 16 grudnia 2002 r., w czasie Mszy św. zasłabł. Odwieziony do szpitala w Jeleniej Górze, został poddany operacji, w czasie której stwierdzono pęknięcie trzustki. Po operacji nie odzyskał przytomności. Przez przeszło pięć miesięcy opiekowali się nim lekarze i pielęgniarki, rodzeństwo, oraz bliscy jego sercu. Zmarł dnia 29 maja 2003 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, na miesiąc przed 25 rocznicą swoich święceń kapłańskich.

W czasie własnych, ostatnich ośmiodniowych rekolekcji, odprawianych ze współbraćmi zakonnymi w Kaliszu, w listopadzie 2002 r., w oparciu o Autobiografię św. Ignacego i dokumenty Towarzystwa, jednemu ze współbraci wyznał: „Ja już wszystko oddałem Panu Bogu i chcę żyć pod Jego dyktando, według Jego woli”. Z uśmiechem mówił: „Od najmłodszych lat widzę Cię Boże!”