Ponad 400 lat temu, w 1612 roku, w Rawie Mazowieckiej, jezuici rozpoczęli swoją działalność, najpierw misyjną, potem edukacyjną. W 1773 roku, po likwidacji zakonu, wszystkie budynki i ziemie zostały im odebrane. Od tamtego czasu Polska zdążyła zmartwychwstać i przez świat przetoczyły się dwie okrutne wojny. Dnia 1 czerwca 2019 roku, w ramach uroczystości dziękczynnej z okazji zakończenia prac przy rewitalizacji obiektów sakralnych, w tym pojezuickiego kolegium, miejscowy proboszcz, ks. Prałat dr Bogumił Karp, zorganizował sesję popularnonaukową. Zaproszeni historycy, zainteresowani regionem, skupili się na latach powstania i rozwoju zarówno kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jak i jezuickiego kolegium (na zdjęciu poniżej).

Jezuici przybyli do Rawy Mazowieckiej 16 sierpnia 1612 roku jako kaznodzieje i spowiednicy. Oprócz kolegium prowadzili także konwikt dla młodzieży pochodzącej z rodzin zubożałej szlachty mazowieckiej, bursę muzyczną, bibliotekę i aptekę. Zaprzyjaźnieni z jezuitami bracia Wołuccy ufundowali wkrótce kolegium. Na początku XVII wieku szkolnictwo na Mazowszu miało się bardzo źle, szkoły parafialne były na bardzo niskim poziomie. Nie było takiej szkoły, która przygotowywałaby przyszłych liderów, mówców i urzędników, a wysłanie dzieci do szkół zagranicznych dużo kosztowało.

W kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej, w której nauka, jak w każdej wówczas jezuickiej szkole, była bezpłatna, uczył się Stanisław Papczyński i Jan Chryzostom Pasek.

Jeden z prelegentów, dr hab. Radosław Lolo (na zdjęciu) z Akademii Humanistycznej w Pułtusku, zwrócił uwagę na to, że kolegium w Rawie jest słabo opracowane przez badaczy, dorobek historiograficzny jest bardzo słaby. Natomiast istnieje dużo źródeł, które mogłyby być w przyszłości opracowane przez historyków – zachęta dla przyszłych doktorantów! Jezuici znani byli z tego, że skrupulatnie spisywali wszystko, co dotyczyło ich działalności.

Ksiądz dr Bogumił Karp w końcowej mowie powiedział pod adresem jezuitów: „Korzystamy z tych obiektów w sposób niezasłużony, bo nie my je budowaliśmy”. Reprezentujący Prowincjała jezuitów o. Wojciech Żmudziński SJ pogratulował Proboszczowi sukcesu przywrócenia budynkom dawnej świetności i podziękował w imieniu Towarzystwa Jezusowego za to, że praca jezuitów rozpoczęta tu przed wiekami nie poszła na marne i że będzie miała swoją kontynuację w szerokiej działalności kulturalnej parafii.

Materiały z sesji ukażą się jesienią w Notatniku Rawskim. Natomiast uroczystości w Rawie Mazowieckiej będą trwały do jutra.

Foto: Krzysztof Dorosz SJ