Ogłoszenie nr 2

10.06.2019

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ w Warszawie, ul. Narbutta 21, 02-531 Warszawa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie czterech ekspertyz technicznych dla budynku Kościoła pw. Nawiedzenia NMP, budynku Klasztoru, budynku Ośrodka duszpasterskiego oraz budynku gospodarczego Domu Zakonnego w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu złożył następujący wykonawca: Firma Doradczo-Usługowa Budownictwa Europrojekt Zbigniew Chomiczewski, Brzezie 407, 32-014 Brzezie.

30.05.2019

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ w Warszawie, ul. Narbutta 21, 02-531 Warszawa, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie czterech ekspertyz technicznych dla budynku Kościoła pw. Nawiedzenia NMP, budynku Klasztoru, budynku Ośrodka duszpasterskiego oraz budynku gospodarczego Domu Zakonnego w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod
tytułem: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

1/ Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe

2/ Ekspertyza techniczna – formularz ofertowy