Na Ukrainie w latach 1990-1992, a w Kazachstanie od 1993 do 2014 roku. Jezuita z Niezależnego Regionu Rosyjskiego wspomina 25 lat swojej pracy na Wschodzie. W tych dniach ukazała się książka o. Ryszarda Matejuka SJ zatytułowana „Moje doświadczenie misyjne”.

Czytając osobiste przeżycia ojca Ryszarda, spisane na 180 stronach, dowiadujemy się nie tylko o misyjnych perypetiach polskiego jezuity, ale także poznajemy drogę jego powołania. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Rhetos i poprzedzona jest wstępem ks. prof. dr. hab. Jarosława Moskałyka, kierownika Zakładu Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Foto powyżej: flickr.com / Rob Llewellyn

Ryszard Matejuk SJ, Moje doświadczenie misyjne, Rhetos, Warszawa 2019.