W tomsku na Syberii odbył się 2. Katolicki Festiwal im. św. Ignacego Loyoli. Dobrej zabawie przyświecał szlachetny wspólny cel: pokrycie kosztów remontu budynku dla nowego domu parafialnego .