Ogłoszenie nr 4

07.08.2019
Prowincja Wielkopolsko- Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536 Warszawa ogłasza konkurs na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla projektu: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze” planowanego do realizacji przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe- Gdynia Jastrzębia Góra

FORMULARZ oferty -Gdynia Jastrzębia Góra

Umowa- edytowalna

DO POBRANIA KOMPLET DOKUMENTACJI

Projekt Budowlany Gdynia i Projekt Budowlany Jastrzębia Góra

Przedmiar robót Gdynia