Ogłoszenie nr 4

23.08.2019

Szanowni Państwo,
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536
Warszawa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót budowlanych polegających na
termomodernizacji budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i Jastrzębiej Górze, realizowanych przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: 2 SUN Sp. z o.o. Sp. k. w Gdańsku.

07.08.2019

Prowincja Wielkopolsko- Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536 Warszawa ogłasza konkurs na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla projektu: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze” planowanego do realizacji przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe- Gdynia Jastrzębia Góra

FORMULARZ oferty -Gdynia Jastrzębia Góra

Umowa- edytowalna

DO POBRANIA KOMPLET DOKUMENTACJI

Projekt Budowlany Gdynia i Projekt Budowlany Jastrzębia Góra

Przedmiar robót Gdynia