Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbyła się w dniu 4 października br. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 10.00, której przewodniczył ks. bp prof. Janusz Mastalski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

Kolejna część wydarzenia miała miejsce na Auli im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ. Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie przywitał gości, a następnie poprosił Pana dra Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie medali. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali: medalem złotym dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK; medalem srebrnym dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK; medalem brązowym dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne JM Rektora. O. Józef Bremer SJ dokonał podsumowania roku akademickiego 2018/2019 oraz przedstawił plany na najbliższy rok. W trakcie uroczystości odczytano również listy gratulacyjne od Prezydenta i Premiera.

Po przekazaniu gratulacji nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Reprezentanci 12 kierunków studiów dokonali aktu ślubowania i zostali włączeni w poczet wspólnoty akademickiej. Kolejnym punktem wydarzenia było Słowo Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Pana Igora Solarza. Obchody rozpoczęcia roku akademickiego zostały zamknięte przez wykład inauguracyjny wygłoszony przez Pana dra hab. Jana Tutaja, prof. ASP, Prorektora ds. Studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.