Dnia 6 lipca, w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, Mszy św. pogrzebowej za śp. o. Ryszarda Plezię SJ przewodniczył ks. bp Michał Janocha. Kazanie wygłosił o. Bogdan Leśniak SJ. Ojcu Ryszardowi dziękował o. Tomasz Ortmann SJ Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego i jego współpracownik w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych – o. Robert Danieluk SJ. List kondolencyjny skierował do o. Prowincjała Konsul Ambasady Polskiej w Rzymie.

Posłuchajmy słów o. Roberta Danieluka SJ, który wspomina o. Ryszarda jako tego, dzięki któremu historycy mogli badać kontekst ważnych wydarzeń z przeszłości Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Zdjęcia z pogrzebu