Zadanie, jakie powierzył jezuitom papież Paweł VI – walka z ateizmem – nie zdezaktualizowało się, nie zostało przeniesione do archiwum wraz z przedsoborowymi praktykami zakonnymi. Nabrało jeszcze bardziej ewangelicznego wymiaru. Skuteczną walkę z ateizmem widzą dziś jezuici w koniecznym i szczerym dialogu z niewierzącymi.

W Magazynie Polskiej Akademii Nauk (3/2020) ojciec Wacław Oszajca SJ pisze o Bogu, który jest wiarygodny ponieważ zdecydował się – we Wcieleniu – na przeżywanie świata po ludzku. Dopiero wtedy, gdy dotknął świata ludzkimi zmysłami i poczuł opór materii, stał się naprawdę wiarygodny. Autor artykułu rysuje obraz Boga opuszczonego przez Boga, który wręcz staje się na chwilę ateistą. To dopiero pokazuje wielu ludziom, że człowieczeństwo Boga w Jezusie było pełne, nie do podważenia.

Oszajca zadaje sobie i nam pytanie o „pokrewieństwo między ludźmi religijnymi i ateistami? Czy możliwy jest wspólny mianownik dla światopoglądów ateistycznych i religijnych?” Odnosi się także do trudnego tematu obecności w świecie zła i cierpienia, do odwiecznego pytania, gdzie był Bóg i dlaczego nie interweniował.

Wacław Oszajca SJ, Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie i odwrotnie, Magazyn Polskiej Akademii Nauk nr 3 (63) 2020, s. 2-7.

Foto: Adam Walanus (adamwalanus.pl)