Wydawnictwo KONTRAST we współpracy z Collegium Bobolanum opublikowało ostatnio książkę Gianniego La Belli „Jezuici. Od Vaticanum II do papieża Franciszka. Epoka burzliwych procesów – wyzwanie dla Kościoła„. Przetłumaczył ją na język polski o. Andrzej Koprowski SJ. Książkę można zakupić klikając TUTAJ.

Książka ukazuje rolę jezuitów w przemianach, jakie odbywały się i odbywają w posoborowym Kościele. Synowie Ignacego Loyoli podjęli wyzwanie, jakie stanęło przed Kościołem w latach sześćdziesiątych i nie szczędząc trudu oraz nie licząc kosztów wspierali kolejnych papieży w powrocie do wiary opartej na Ewangelii. Jezuici, pod przewodnictwem charyzmatycznego generała o. Pedro Arrupe, zaczęli promować wiarę, której nie da się oddzielić od troski o sprawiedliwość i która musi obejmować całego człowieka z jego wszystkimi troskami tak duchowymi jak i materialnymi, z jego kontekstem kulturowym, społecznym i politycznym.

Z tej historycznej pozycji, napisanej przez dziennikarza a zarazem politologa, teologa i filozofa, dowiemy się wiele o wewnątrzkościelnych konfliktach, o ścieraniu się różnych poglądów, o entuzjastach posoborowych przemian i ich przeciwnikach. To obowiązkowa lektura dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć czym jest misja jezuity dzisiaj. Więcej…

Gianni La Bella (ur. 1955) – włoski politolog, teolog i filozof, wykładowca ekonomii, stosunków międzynarodowych i historii współczesnej specjalizujący się w zagadnieniach chrześcijaństwa latynoamerykańskiego XX wieku. Zaangażowany w działalność Kościoła katolickiego jako członek Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax” (1985-1993). Autor wielu publikacji na temat współczesnej historii Kościoła.