Niedawno pisaliśmy o jezuickim męczenniku czasów komunizmu, ojcu Stanisławie Michalskim zmarłym w wyniku pobicia przez komsomolców w 1950 roku. Kolejną ofiara komunizmu jest ojciec Adolf Kajpr, czeski jezuita, o którym można przeczytać artykuł w Gościu Niedzielnym z 24 stycznia 2021 roku. W latach międzywojennych o. Kajpr był wykładowcą filozofii w Archidiecezjalnej Akademii Katolickiej w Pradze i publicystą. Podczas wojny więziony był między innymi w Mauthausen-Gusen i Dachau. Po wojnie reaktywował pismo „Młodzież” i stanął na czele tygodnika „Katolik”.

Otwarcie potępiał faszyzm i komunizm. Mimo, że w 1947 roku rząd komunistyczny odznaczył go za opór przeciwko Niemcom, to już następnego roku uznano kierowane przez niego pismo za antypaństwowe i zamknięto redakcję. W 1950 roku został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Watykanu.

Skazany na 12 lat więzienia zmarł na zawał serca w 1959 roku. Został pochowany na więziennym cmentarzu.

Papież Jan Paweł II powiedział w 1997 roku, że ojciec Kajpr „zmarł w opinii świętości”. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2019 roku. Zakończył się 4 stycznia 2021 roku w kościele św. Ignacego w Rzymie (na zdjęciu poniżej).

Zobacz artykuł na stronie Gościa Niedzielnego