Bibliografię własnych publikacji rozpoczął o. Hieronim Fokciński (1) tworzyć około roku 2013, czyli na kilka lat przed śmiercią. Przed ukończeniem pracy, przekazał niekompletną listę tytułów mgr Krystynie Sadowskiej (zm. 2014) celem jej uzupełnienia. Powstała w ten sposób bibliografia (ciągle niekompletna) obejmująca publikacje z lat 1971-2014, została następnie przepisana przez współpracującą z Instytutem mgr Wiesławę Cichosz, stając się punktem wyjścia do dalszych poszukiwań, w których prowadzeniu pomagał ekonom Instytutu o. Ryszard Plezia (zm. 2020).

Po śmierci o. Fokcińskiego (zm. 2018), p.o. rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych o. Robert Danieluk zdecydował o kontynuacji i uzupełnieniu wcześniejszych prac, czego podjęła się mgr Agata Rola, która sporządziła obecną wersję bibliografii (stan na 20 kwietnia 2021 r.). Oprócz odszukania większości wymienionych w niej pozycji ujednoliciła ona dotychczasowy zapis oraz dodała nowe tytuły. Tytuły publikacji, do których nie udało się dotrzeć zostały wyraźnie zaznaczone.

Ponieważ dorobek naukowy o. Fokcińskiego nie został jeszcze do końca zbadany, możliwe, iż pojawią się publikacje przez nas nieodnotowane. Będziemy wdzięczni za zgłaszanie nam informacji o nich, gdyż to umożliwi nam systematyczne uaktualnianie obecnej bibliografii na tej stronie internetowej.

o. Henryk Droździel SJ, Rektor PISK, Rzym 22 IV 2021 r.

(1) Ojciec H. Fokciński był rektorem PISK przez 47 lat. Więcej o nim można się dowiedzieć na stronie internetowej PISK

Zmarł o. Hieronim Fokciński SJ

Na zdjęciach o. Hieronim Fokciński SJ. Archiwum PSIK.