Dnia 3 czerwca 2021 r., zaledwie dwa tygodnie po oficjalnym otwarciu Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego w Pampelunie i na całym świecie, Rosyjskie Państwowe Muzeum Historii Religii w sercu Sankt Petersburga oficjalnie otworzyło wystawę zatytułowaną Ad maiorem Dei gloriam: Na uroczysty jubileusz Zakonu Jezuitów, poświęconą życiu apostolskiemu i działalności Towarzystwa Jezusowego w przeszłości i obecnie, od jego chwalebnych czasów w imperium rosyjskim po dzisiejszą skromniejszą obecność.

Korespondencja o. Janeza Severa SJ z Sankt Petersburga

Ekspozycja i towarzyszący jej katalog prezentują bogaty asortyment artefaktów kościelnych, druków litograficznych, fotografii i pokazów wideo, które znajdowały się w magazynach Muzeum od czasów sowieckich, kiedy Muzeum nosiło nazwę „Państwowe Muzeum Ateizmu i Religii”.

Obejrzyj wystawę online

Na szczególną uwagę zasługują liczne książki i druki, które należały do ​​kolegiów jezuickich w Połocku, Wilnie i innych miastach Imperium Rosyjskiego w okresie kasaty Towarzystwa Jezusowego aż do wydalenia jezuitów z Rosji w 1815 roku. Zwiedzający wystawę mogą obejrzeć ponad 200 obrazów prezentujących, w formie kolorowych wydruków i na cyfrowych wyświetlaczach, ostatnie 30 lat działalności Towarzystwa w Rosji jako „Niezależnego Regionu Towarzystwa Jezusowego”.

Szczególną uwagę zwracają współcześni jezuici: papież Franciszek; kardynał Sigitas Tamkevičius SJ z Litwy, który spędził wiele lat na Syberii jako więzień polityczny; Biskup Joseph Werth SJ – jeden z pierwszych trzech biskupów konsekrowanych w 1991 roku wraz z powrotem oficjalnych struktur kościelnych w ówczesnym Związku Radzieckim; oraz nieżyjący już Miguel Arranz SJ, który jest dobrze znany w Rosji ze swoich pism i współpracy z Leningradzką Akademią Prawosławną w czasach sowieckich i traktowany jako światowej sławy znawca liturgii obrządku wschodniego.

Wystawa będzie trwała do 12 września 2021 roku.

Tekst i zdjęcia: Janez Sever SJ