Dnia 17 września 2021 roku przypada 400 rocznica śmierci Roberta Bellarmina (1621-2021). W tym dniu rozpocznie się Rok św. Roberta Bellarmina mający na celu przypomnienie i refleksję nad dziełami wybitnego jezuity, teologa, pasterza i wychowawcy.

W Rzymie w kościele pw. Św. Ignacego ( Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola – na zdjęciu poniżej), gdzie znajduje się grób Świętego Doktora Kościoła, centralne uroczystości rozpoczną się 17 września 2021 r.

O godzinie 18.00 na Piazza Sant’Ignazio, przed kościołem, wystąpi orkiestra dell’Arma dei Carabinieri;
– o godz. 18.30, w kościele rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem o. Nuno da Silva Gonçalves SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego;
– specjalna modlitwa i błogosławieństwo przy ołtarzu Świętego (środkowa kaplica po prawej od wejścia) będą miały miejsce pod koniec Mszy św.;
– ostaniem punktem uroczystej celebracji będzie krótki występ muzyczny chóru “Il Coro del Lunedì””, który podczas liturgii Mszy św. będzie animował śpiew.

Święty Robert Bellarmin jest patronem Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Najważniejszym wydarzeniem akademickim na Uniwersytecie będzie międzynarodowa konferencja pt. „Ripensare Bellarmino tra teologia, filosofia e storia” (Refleksja nad Bellarminem: między teologią, filozofią i historią), która odbędzie się w dniach 17-19 listopada br. W skład komitetu naukowego konferencji wchodzi m.in. polski jezuita o. Henryk Pietras SJ. Będzie on też moderatorem pierwszego dnia konferencji. W trzecim dniu, 19 listopada o. Robert Danieluk SJ z Archivum Romanum Societatis Iesu i współpracownik Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, wygłosi konferencję pt. „Un lungo cammino verso l’altare: la causa di beatificazione e canonizzazione di Roberto Bellarmin” (Długa droga na ołtarz: proces beatyfikacji i kanonizacji Roberta Bellarmina).

Warto przeczytać artykuł Giancarlo Pani SJ pt. „San Roberto Bellarmino, servitore della verita e Dottore della Chiesa.” (7 sierpnia/4 września 2021, La Civilta Cattolica, ss. 288-301), w którym przedstawia postać jezuickiego Doktora Kościoła, nie tylko jako wzór zakonnika, teologa, pisarza, wykładowcy, wnikliwego recenzenta, mówcy i uwielbianego kaznodziei, ale także jako człowieka, który podniesiony do godności biskupiej i kardynalskiej nadal żył bardzo ubogo cały czas troszcząc się o dobro innych zwłaszcza biednych.

Jest już dostępna w księgarniach książka tego samego autora (Giancarlo Pani), Roberto Bellarmino. Cercatore della verità. (Robert Bellarmin. Poszukiwacz prawdy). Jest to szerokie studium, które podkreśla bogactwo osobowości świętego: szczerego sługi Ewangelii, teologa, wychowawcy, pasterza, otwartego i zrównoważonego intelektualisty, wrażliwego na wymagania konkretnych osób, wspólnoty kościelnej i współczesnej kultury. Omawia też udział Bellarmina w najważniejszych wydarzeniach i kontrowersjach współczesnych mu czasów (spory o zakres władzy papieskiej, „De auxiliis”, Galileusz) wykazując, że nieustanne i szczere poszukiwał prawdy.

Z ciekawostek: peleryna kardynalska św. Roberta Bellarmina przechowywana jest w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w kolegium w Starej Wsi k. Brzozowa.
Inicjatywy z związane z rokiem Jubileuszowym można śledzić w prasie oraz na komunikatorach społecznościowych.

Na zdjęciach kaplica z ołtarzem i relikwiami św. Roberta Bellarmina w kościele św. Ignacego w Rzymie oraz widok na kościół i jego wnętrze (fot. o. Henryk Droździel SJ).