Dzisiaj, 4 września, w Warszawie Falenicy o. Michał Masłowski SJ (przełożony wspólnoty jezuitów w Falenicy) złożył uroczystą profesję zakonną na ręce o. Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ i został definitywnie wcielony do Towarzystwa Jezusowego jako profes czterech ślubów. Kazanie wygłosił o. Paweł Szpyrka SJ, który nawiązał do o. Anthonego de Mello SJ, który urodził się dnia 4 września, dokładnie 90 lat temu, i miał duży wpływ na kształtowanie się powołania i duchowości o. Michała.

Jezuici, po wielu latach formacji i pracy w Towarzystwie Jezusowym, składają ostatnie śluby, na mocy których zostają definitywnie włączeni w ciało apostolskie zakonu jezuitów. Część jezuitów składa wówczas czwarty dodatkowy ślub posłuszeństwa Ojcu Świętemu odnośnie do misji. Ojciec Michał składając ten ślub wyraził swoją gotowość pójścia w każdej chwili i z entuzjazmem wszędzie tam, gdzie Kościół go będzie potrzebował. Od tej chwili jest na każde zawołanie Ojca Świętego i tych, którzy w Jego imieniu będą mu rozkazywali.

Na profesję zakonną w Towarzystwie Jezusowym składają się trzy śluby wieczystego ubóstwa, posłuszeństwa i czystości oraz wspomniany czwarty ślub wymagający od jezuity postawy szczególnej dyspozycyjności.

Ponadto, po Eucharystii, ojciec Michał złożył pięć dodatkowych ślubów (na zdjęciu powyżej), które zgodnie z tradycją składane są w zakrystii w obecności jedynie współbraci.

Dnia 4 września 1523 założyciel zakonu jezuitów, św. Ignacy Loyola, zrealizował swoje marzenie dotarcia do Jerozolimy. Życzymy ojcu Michałowi wytrwałości św. Ignacego i rycerskiego serca w realizowaniu wielkich pragnień.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości (foto: Michał Maciejny SJ)