Dnia 6 października, po kilkunastu latach pobytu w zakonie, sześciu ojców jezuitów z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (PMA) i Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (PME) rozpoczęło w Jastrzębiej Górze Trzecią Probację pod kierunkiem instruktora o. Ryszarda Friedricha SJ (na zdjęciu powyżej).
o. Paweł Berwecki SJ
o. Bartłomiej Hućko SJ
o. Adam Matras SJ
o. Jarosław Studziński SJ
o. Jakub Szelka SJ
o. Leszek Wilczak SJ

Dwa dni później, 8 października, Trzecią probację rozpoczęło także dwóch braci zakonnych Towarzystwa Jezusowego: br. Waldemar Jeka SJ (PMA) oraz br. Stanisław Stec SJ (PME). Odbywać ją będą w Starej Wsi i towarzyszy im instruktor o. Krzysztof Dyrek SJ (na zdjęciu poniżej).

Otaczajmy ich naszą modlitwą w tym uprzywilejowanym czasie pogłębiania jezuickiego powołania.

Czym jest Trzecia Probacja w jezuickiej formacji?

To ostatni etap formacji w zakonie jezuitów, którego zakończenie jest warunkiem złożenia ostatnich ślubów zakonnych, które włączają definitywnie ojca lub brata w ciało Towarzystwa Jezusowego. Trzecia probacja jest bardziej próbą niż podsumowaniem kilkunastu lat życia w zakonie i w tej perspektywie okazją do zgłębienia podstaw jezuickiej duchowości i charyzmatu, a także podejmowania różnych eksperymentów apostolskich pod kierunkiem instruktora.