Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa w ramach serii „Fontes Musicae in Polonia” (źródła muzyki w Polsce) wydało katalog „Musicalia Manuscripta Chori Sacro-Lindensis”, zawierający wszystkie zabytkowe rękopisy muzyczne pochodzące ze Świętej Lipki – czytamy w artykule Krzysztofa Kozłowskiego w Posłańcu Warmińskim, lokalnym dodatku do Gościa Niedzielnego.

Książka liczy 616 stron i zawiera dwa tysiące dwieście osiemnaście pojedynczych utworów pochodzących z XVII i XVIII wieku. Obejmuje aż dwieście trzydzieści siedem kolekcji, w tym 1503 utwory o ustalonym autorstwie i 715 anonimowych. Dostępna jest w formacie PDF na stronie fontesmusicae.pl

Publikacja opracowana przez Bognę Bohdanowicz i Jolantę Byczkowską-Sztabę, została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2016–2021″. Projekt badawczy zatytułowany „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)”.

Artykuł można przeczytać na stronie internetowej Gościa Niedzielnego.

Zdjęcie główne autorstwa Towfiqu barbhuiya z Pexels