Minęły już dwa tygodnie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Pomoc dla Ukraińców płynie ze wszystkich stron. Włączają się w nią także Jezuici, których działania koordynuje zespół „Jezuicka Pomoc dla Ukrainy” na czele z o. Vitalijem Osmolovskyym SJ.

Priorytetem dla naszego zespołu jest dostarczenie pomocy na Ukrainę. Z funduszy pozyskanych w ramach zbiórek wsparliśmy z jednej strony dzieła prowadzone przez nasz zakon: dom dla uchodźców we Lwowie oraz dom w Chmielnickim, który obecnie jest punktem przystankowym dla uchodźców, z drugiej zaś udzieliliśmy wsparcia instytucjom z nami zaprzyjaźnionym: domowi dla uchodźców w Żytomierzu oraz sierocińcowi w Samborze prowadzonego przez ss. Franciszkanki. Zorganizowaliśmy też połączenie transportowe z Lwowem. Nasz bus będzie regularnie zawoził tam potrzebne rzeczy, jednocześnie przywożąc uchodźców. Dziś w nocy wyruszył pierwszy transport. Jednocześnie lwowski oddział Jesuit Refugee Service zwrócił się do nas z prośbą o sfinansowanie busa dla ich działalności na miejscu. Dzięki funduszom z centrali JRS i funduszom zakonnym udało się zakupić pojazd w ciągu trzech dni.

Zgłaszają się do nas również organizacje z innych krajów, które pomagają Ukrainie. Kilku z nich pomogliśmy w dostarczeniu dużych transportów humanitarnych w odpowiednie miejsca na granicy. Z kolei w Krakowie na prośbę amerykańskiego zespołu „Operation White Stork” transportującego pomoc medyczną udostępniliśmy przestrzeń magazynową i kilka pokoi. Bardzo nasz cieszy wszelka współpraca z innymi organizacjami, bo przez małe przysługi z naszej strony możemy pomnożyć pomoc płynącą do Ukrainy.

Na terenie Polski przede wszystkim jesteśmy zaangażowani w proces organizowania zakwaterowania dla uchodźców. Są to najpierw działania praktyczne, jak przygotowywanie lokali i gromadzenie niezbędnych rzeczy oraz gromadzenie funduszy. Te działania podejmują jezuickie wspólnoty i parafie na miejscu, a także Jezuickie Centrum Społeczne „W akcji”. Uchodźców przyjęły już wspólnoty i parafie w Bytomiu, Gliwicach, Gdyni, Falenicy, Nowym Sączu i Warszawie, co było możliwe tylko dzięki szybkiej mobilizacji i dużej ofiarności ze strony parafian.

JCS „W Akcji” jest dziełem mającym wieloletnie doświadczenie w pracy z uchodźcami i jako takie stało się centralnym ośrodkiem dla koordynacji pomocy uchodźcom w polskich prowincjach Towarzystwa Jezusowego. Pracownicy centrum utworzyli formularz, przez który mogą się zgłaszać osoby i instytucje  chętne do przyjęcia uchodźców. Udzielają oni jednocześnie informacji, w jaki sposób robić to sprawnie i jakie są obecne ramy prawne tego przedsięwzięcia. We współpracy z „Caritas”, centrum otworzyło punkt recepcyjny na granicy w Zosinie. Obecnie trwają prace nad utworzeniem punktu informacyjnego w Dołhobyczowie. Jednocześnie JCS „W Akcji” nieustannie posyła kolejne transporty z pomocą na Ukrainę. Działalność centrum nie mogła by objąć tak dużych przestrzeni, gdyby nie wiele osób, które podjęły się w nim pracy wolontaryjnej.

Poza zapewnieniem podstawowego zabezpieczania pozostaje oczywiście wiele innych potrzeb, na jakie staramy się odpowiedzieć. W Warszawie i Poznaniu zorganizowano pomoc psychologiczną dla uchodźców. W Opolu z kolei powstało miejsce spotkań dla dzieci i matek z Ukrainy. Z myślą o dłuższej perspektywie, nasz zespół zaczął także gromadzić pierwsze środki przeznaczone na stypendia dla uczniów z Ukrainy. Ten cel wspierają poszczególne jezuickie szkoły na zachodzie.

Mamy świadomość, że jest to dopiero początek potężnego przedsięwzięcia, jakim jest udzielenie pomocy na Ukrainie i przyjęcie uchodźców w Polsce. Z tego powodu nieustannie gromadzimy fundusze i prosimy o wsparcie.

Konto na wpłaty:

Towarzystwo Jezusowe

Mały Rynek 8, 31-041 Kraków

65 1600 1013 1846 5651 7000 0016

„JEZUICKA POMOC DLA UKRAINY”

Kod SWIFT: PPABPLPK

IBAN/BIC: PL65 1600 1013 1846 5651 7000 0016

Podstawowe informacje o zespole:

https://jezuici.pl/2022/02/jezuicka-pomoc-dla-ukrainy/