Biskup: Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?
Chcę, z Bożą pomocą
Biskup: Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego Ciało i Krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu?
Chcę, z Bożą pomocą.

Te słowa dialogu są zaczerpnięte z formularza obrzędu udzielenia święceń prezbiteratu i diakonatu. Dzisiaj, w sobotę 25 czerwca, w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie wypowiedziało je czterech jezuitów.

Święcenia prezbiteratu przyjęli: Błażej Sikora SJ oraz Michał Zalewski SJ.

Święcenia diakonatu przyjęli: Piotr Jabłoński SJ i Michał Król SJ.

Obrzędom przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Abp Adam Szal — Metropolita Przemyski.

Nowym diakonom i prezbiterom życzymy, aby dzięki łasce Bożej, wypełniły się szlachetne zobowiązania, jakich się podjęli dla dobra Ludu Bożego i ku większej chwale Bożej.

Zdjęcia: Rafał Murawski