W czwartek 23 czerwca, w przeddzień Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, jezuici z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego świętowali 60. rocznicę życia zakonnego o. Józefa Kulisza SJ i o. Sylwestra Jasiaka.

Mszy świętej przewodniczył o. Prowincjał Zbigniew Leczkowski SJ, a homilię wygłosił młodszy brat jednego z jubilatów – o. Wiesław Kulisz SJ.

Józef Kulisz SJ (ur. 1943) wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego 21 sierpnia 1962 r. Pierwsze śluby zakonne złożył w Krakowie 26 sierpnia 1964 r. Filozofię studiował w Krakowie, a teologię w Warszawie. Tam w ówczesnej kaplicy św. Andrzeja Boboli, dnia 2 lipca 1970 r., przez posługę arcybiskupa Adama Kozłowieckiego SJ, misjonarza w Zambii, otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1975 obronił doktorat z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a profesję zakonną złożył 5 listopada 1977 r. w Warszawie na ręce o. Prowincjała Tadeusza Koczwary. W 1985 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za rozprawę habilitacyjną „Teilharowskie rozumienie grzechu”. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora teologii. Wykładał na kilku uczelniach w Polsce i na Słowacji. Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje zarówno na uczelniach, jak i w Komitecie Nauk Teologicznych PAN, którego jest członkiem od 2003 roku. Mimo tak intensywnego zaangażowania naukowego ma zawsze czas na pełnienie posługi duszpasterskiej w parafii i głoszenie rekolekcji.

Sylwester Jasiak SJ (ur. 1937) wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego 21 sierpnia 1962 r. po ukończeniu studiów magisterskich z matematyki. Pierwsze śluby zakonne złożył w Krakowie 26 sierpnia 1964 r. Filozofię studiował w Krakowie, a następnie odbywał praktykę apostolską w Poznaniu. Studia teologiczne ukończył w Warszawie i tam 31 sierpnia 1971 roku, przez posługę bpa Zbigniewa Kraszewskiego, otrzymał święcenia kapłańskie. Jako prezbiter pracę duszpasterską rozpoczął w Poznaniu 1972 roku jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista. Należał do wspólnot w Bydgoszczy (1977-1978), Piotrkowie Trybunalskim (1978-1980), Lublinie (1980-1982), Kaliszu (1982-1991), Toruniu (1991-1994) posługując jako misjonarz i rekolekcjonista w różnych parafiach na terenie Polski. Swoje ostatnie śluby w Towarzystwie Jezusowym złożył w Kaliszu na ręce o. Rektora Stefana Dzierżka SJ dnia 2 lutego 1979 r. Od 1994 roku mieszka w Warszawie, gdzie przez wiele lat posługiwał chorym w Szpitalu Głównym MSWiA.

Galera zdjęć (foto: Michał Maciejny SJ)