Z przyjemnością informuję, że ukazał się drugi tom serii: Droga Jezusa: „Bóg pełen miłości”.

Książka, którą oddaję do rąk czytelnika, ma charakter medytacyjny. Ukazuje serce Jezusa, Boga-Człowieka pochylającego się nieustannie nad ludzkim cierpieniem i biedą, serce pełne miłości, współczucia i miłosierdzia. Najpiękniejsze świadectwo dał o Rabbim z Nazaretu pierwszy spośród Jego uczniów, apostoł Piotr: „Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich” (Dz 10,38). Taki cel przyświeca również tej książce. Jest próbą wniknięcia w tajemnice serca Jezusa, poprzez kontemplacje Jego czynów, głównie uzdrawiających dotyków, na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym.

Moim pragnieniem jest, aby ta książka stała się źródłem głębszego poznania i pokochania Jezusa, a przez to umożliwiła „dotknięcie” serca Boga. „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18) – stwierdził święty Jan. Niewątpliwie jest to poważna trudność życia duchowego. Bóg jest Tajemnicą, przed którą musimy zamilknąć. On zawsze przekracza nasze możliwości poznawcze i wszelkie horyzonty. Ksiądz Jan Twardowski napisał: „To, co zrozumiałeś, to już nie jest Bogiem”. Jedynie Jezus widział Boga, ponieważ sam jest Bogiem. Spoczywa w sercu Boga, pozostaje w najbardziej intymnej więzi z Ojcem. I ten sam Jezus, który stanowi jedno z Ojcem, stał się człowiekiem, przyjął ciało, wstąpił w naszą historię. Kontemplując Jego ziemskie życie, Jego słowa i czyny, wsłuchując się w bicie Jego serca możemy uchwycić coś z niezgłębionej tajemnicy Ojca. W Jezusie oglądamy chwałę Boga i Jego miłość (por. J 1,14). Przez Niego, z Nim i w Nim wchodzimy w relacje z Ojcem.

Orygenes napisał kiedyś: „Jeśli chcemy zrozumieć tajemnicę ukrytą w pewnych wydarzeniach i w pewnych słowach Jezusa lub odnoszących się do Jezusa, musimy uczynić podobnie jak uczeń, którego Jezus miłował: przyłożyć nasze ucho do piersi Pana”. Zapraszam cię więc, drogi czytelniku, byś pozostawił przez chwile wszystkie problemy i zmartwienia, znalazł wyciszone miejsce i posłuchał jak bije serce Jezusa. Kontemplując Jego życie, z pomocą tych medytacji może dotkniesz rąbka tajemnicy Boga, doświadczysz Jego miłosierdzia i miłości.

 

Nota wydawnictwa WAM o książce:

Jezus, który uzdrawia, wzrusza się, ceni przyjaźń, a przede wszystkim kocha – taki obraz Syna Bożego przybliża czytelnikom Stanisław Biel SJ. W rozważaniach, czerpiących obficie z ewangelicznych opisów, ukazuje serce Jezusa, Boga-Człowieka pochylającego się nieustannie nad ludzkim cierpieniem i biedą, serce pełne dobroci i czułości.

Zapraszam cię, drogi czytelniku, byś pozostawił przez chwilę wszystkie problemy i zmartwienia, znalazł wyciszone miejsce i posłuchał, jak bije serce Jezusa. Kontemplując Jego życie, z pomocą tych medytacji może dotkniesz rąbka tajemnicy Boga, doświadczysz Jego miłosierdzia i miłości.

Droga Jezusa to seria książek poświęconych życiu i działalności Chrystusa. Autor, korzystając z metody kontemplacji ewangelicznej, daje czytelnikowi przestrzeń do zatrzymania się i skupienia na ważnych momentach w historii zbawienia.

Stanisław Biel SJ – rekolekcjonista i kierownik duchowy, udziela Ćwiczeń duchowych w Częstochowie, wcześniej pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem. W Wydawnictwie WAM opublikował prawie 40 książek z dziedziny duchowości.

Książkę z 30% rabatem kupisz tutaj:

Bóg pełen miłości | wydawnictwowam.pl

 

I tom: Rabbi z Nazaretu | wydawnictwowam.pl