Jezuici powołali do istnienia stronę internetową WARSZTAT DOBREJ EDUKACJI. Jej celem jest promocja misji w Kirgistanie, jaką papież zlecił Towarzystwu Jezusowemu. Tę papieską misję w kraju Azji Środkowej realizują zakonnicy z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej obejmując swoją opieką coraz więcej dzieci i młodzieży. To o nich jest strona, która w tych dniach powstała. O edukacyjnej działalności jezuitów w Kirgistanie i o nowej stronie internetowej mówi w rozmowie z o. Pawłem Kowalskim SJ pracujący w Osz o. Rafał Bulowski SJ.

– Rafale, jesteś już kilka lat w Kirgistanie. Jak wygląda twoja służba dzieciom?

Służba dzieciom i młodzieży to przede wszystkim nawiązywanie relacji i przyjaźni. Coraz bardziej rozumiem jak ogromną wartość ma poświęcanie im czasu. I tylko pozornie jest to czas stracony, czy bezproduktywny. Poprzez rozmowy, żarty, czy proste bycie rodzą się między nami więzi i zaufanie. I choć są one niewidoczne dla oczu, ich przestrzenią stają się nasze wnętrza, a tam rodzi się wiara, nadzieja i miłość.

– Jakie są największe trudności w tej służbie?

Skomplikowane jest na pewno rodzinne położenie dzieciaków i młodzieży. Są to często rodziny porozbijane albo niepełne.

– Co byś mógł powiedzieć o młodzieży, którą spotykasz?

Uderza mnie pragnienie odpowiedzialnego budowania swojej przyszłości. To przejawia się np. w decyzji opuszczenia domu rodzinnego, znalezieniu pierwszej pracy, wynajęciu mieszkania. Czyli w tym, kiedy młodzi ludzie biorą odpowiedzialność za życie w swoje ręce.
Ale też w podjęciu decyzji o rozwoju swoich kwalifikacji, w staraniach o wyższe wykształcenie.

– Jak ludzie z Polski mogą Ci pomóc w Twojej misji?

Z czysto praktycznego punktu widzenia, jednym z największych naszych wyzwań jest zapewnienie ciągłości pomocy finansowej. Stypendia nie są wysokie, jednak po przeliczeniu na ilość dzieci i młodzieży i cały rok szkolny, są to dla naszego małego Kościoła spore wydatki. Prócz tego, szukamy osób, które władają językiem rosyjskim i są gotowe przyłączyć się do misji Kościoła w Kirgistanie (na okres min. 1 miesiąca).

Dlatego też powołaliśmy do istnienia stronę www.Warsztat.jezuici.pl czyli nasz Warsztat Dobrej Edykacji. To prosty sposób, w jaki każdy może wesprzeć edukację młodzieży w Kirgistanie. Dzięki tej stronie w prosty sposób każdy może zafundować nam zestaw plecaków, butów czy też dołożyć się, aby dzieciaki miały zapewniony ciepły posiłek. Już teraz serdecznie dziękuję za każde wsparcie!

Rozmawiał o. Paweł Kowalski SJ

Wesprzyj edukację dzieci i młodzieży w Kirgistanie