W dniu 90. rocznicy urodzin Ojca Antoniego Masiera SJ licznie zgormadzeni współbracia, parafianie i bliscy pożegnali go, uczestnicząc w pogrzebie. Dziś 14.01. 2023 r. o godz. 10:30 w bazylice starowiejskiej odbyła się msza święta koncelebrowana przez licznie zgromadzonych współbraci jezuitów, której przewodniczył ojciec prowincjał Jarosław Paszyński SJ. Kazanie wygłosił ojciec Paweł Witon SJ, proboszcz parafii, który wcześniej mieszkał ze śp. o. Masierem SJ we wspólnocie zakonnej we Wrocławiu (ul. Stysia). W swoim słowie kaznodzieja, odnosząc się do Ewangelii o Symeonie, nawiązał do postawy pokory, służby, cierpliwości i radości płynącej z powołania, jakich uczył go we Wrocławiu jako diakona i młodego prezbitera starszy współbrat.

Kantyk Symeona (Łk 2, 29-32), a więc słowa:

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela.

wypełniły się w przekonaniu o. Pawła w życiu o. Antoniego. Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP nawiązał do wielkiego umiłowania eucharystii, a więc Jezusa, przez zmarłego współbrata. Zauważył, że tak jak Symeon z radością wziął w objęcia Dzieciatko Jezus w świątyni, tak również o. Antoni Masier SJ brał w objęcia swoich parafian, w Starej Wsi, w której przez 12 lat był proboszczem i wszystkich ludzi, którym służył w innych placówkach zakonnych, w których przez lata gorliwie i z radością posługiwał.

Swoją wdzięczność za dar obecności, wychowania religijnego i zaangażowania w życie parafii, wyrazili licznie zgromadzeni w bazylice mieszkańcy Starej Wsi pamietający o. Masiera SJ. Piękne słowa ich wspomnień stały się okazją do wzruszenia i inspiracji dla uczestniczących w uroczystości współbraci jezuitów. Oni sami wspominają wielką serdeczność o. Antoniego, który zawsze pamiętał o nich, wysyłając listy, kartki, dzwoniąc, czy poświęcając czas najmłodszym we wspólnocie. Jednym z nich był głoszący kazanie o. Paweł Witon SJ, który zaznaczył, że tej opiece o. Antoniego zawdzięcza przyłożenie szczególnej uwagi do sprawowania eucharystii i naukę właściwej pobożności.

Po eucharystii obrzędy pogrzebowe były kontynuowane na cmentarzu parafialnym w Starej Wsi, którym przewodniczył o. prowincjał Jarosław Paszyński SJ. Po złożeniu trumny w krypcie jezuitów współbracia i goście zebrali się wspólnie w refektarzu zakonnym kolegium i w rozmowach przy posiłku wspominali liczne zasługi, lecz przede wszystkim wielką serdeczność o. Antoniego.

Ludzie wierzący w Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, często nazywają ją po prostu narodzinami dla Nieba… Ojciec Antoni został pożegnany w dniu wspomnienia swoich narodzin ziemskich – niech ta symboliczna klamra będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że życie wiernych Panu, zmienia się, ale się nie kończy.

Jan Głąba SJ

Galeria zdjęć z pogrzebu