Zbliża się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Gdyni, w sobotę 14 stycznia, o. Wojciech Żmudziński SJ poprowadził wraz z pastorem Zbigniewem Niemasikiem z Kościoła Chrześcijan Baptystów, spotkanie biblijne w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej.

Rozważano przesłanie Księgi Habakuka, do której wprowadził zebranych pastor Niemasik. Następnie ojciec Żmudziński przybliżył znaczenie i potęgę Słowa wypowiadanego przez Boga oraz moc słowa, jakim człowieka może zarówno burzyć jak i budować relacje, a także odpowiadać na Słowo skierowane do niego przez Boga.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 mieszkańców Trójmiasta i okolic, z których większość przychodzi na spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni od wielu lat. Zjednoczeni przy stole Słowa Bożego są zgodni co do tego, że wspólne studiowanie Pisma Świętego nie tylko umacnia ich więź z Chrystusem, ale również tworzy autentyczną wspólnotę ponad konfesyjnymi podziałami.

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony w dniach 18-25 stycznia i jego przewodnim hasłem jest „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”.

Kolejne spotkanie w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej odbędzie się w Gdyni dnia 18 lutego o godz. 10:00 w budynku po dawnej szkole przy ul. 11 Stycznia 26. Zaproszeni są chrześcijanie wszystkich denominacji.