O. Marek Wójtowicz SJ wystąpił w radiu RDN w audycji „Święte, piękne i nasze. Szlakiem sanktuariów diecezjalnych” gdzie opowiadał o jezuickim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.

Cudowny obraz Matki Bożej jest uznawany za jeden z najpiękniejszych wizerunków maryjnych w Polsce.

Jak mówi jezuita o. Marek Wójtowicz, obraz pochodzi z XVI wieku i od tego czasu pielgrzymują do niego wierni.

– Ten obraz jest bardzo piękny i jest też takim świadectwem przechodzenia od stylu gotyckiego do stylu renesansowego. I też taka ciekawostka, że Pan Jezus nie jest małym dzieckiem, ale już dorosłym mężczyzną co podkreśla jego królewskość, jego panowanie. Obraz jest umieszczony w ołtarzu neogotyckim w naszym kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Nowym Sączu.