Kategoria: Życie Duchowe

Śpiew z Taizé: w prostocie, z Bogiem, dla każdego

Duch Święty buduje Kościół za pomocą różnych darów łaski. Te dary rozdaje indywidualnie poszczególnym członkom Ciała Chrystusa od samego początku Kościoła. Jednak udziela też pewnych szczególnych darów – charyzmatów całym wspólnotom zakonnym powstającym w łonie Kościoła. Pojawiają się one jako odpowiedź na aktualne potrzeby świata, którego zbawieniu Kościół ma służyć. Jedną z takich wspólnot życia konsekrowanego jest ekumeniczna Wspólnota Braci z Taizé. Była ona szczególnym darem dla Kościoła i świata wieku XX – wieku wielkich światowych wojen i totalitaryzmów, ale także wieku ekumenizmu i integracji Europy oraz prób działań na rzecz światowego pokoju. Nie przestaje być takim darem dla...

Read More

Wyobrażenia – za i przeciw

„Po co człowiek został stworzony? – Aby poznając dzieła Stwórcy, kontemplował i wielbił Tego, który uczynił je dla człowieka” – czytamy w Pouczeniach o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu, traktacie zachowanym pod imieniem św. Antoniego Egipskiego1. Dla pierwszych anachoretów kontemplacja Stwórcy jest więc celem życia i tym, co pociągnęło ich do szukania wolności na pustyni. „Jeśli chcesz, możesz być niewolnikiem namiętności. Jeżeli pragniesz, możesz być wolny i nie poddawać się im” – mówi św. Antoni. W kontemplacji była wolność, harmonia i oświecenie, poza nią – zgiełk nic niemówiących słów i chaos namiętności. Namiętnościami Ojcowie Pustyni nazywali to, co stale...

Read More

Modlitwa przed snem

Brewiarzowa Kompleta to swoisty pacierz wieczorny, który z jednej strony stanowi podsumowanie przeżytego dnia, wyrażające się w dziękczynieniu za uczynione dobro i przepraszaniu za wyrządzone zło, z drugiej – to przygotowanie chrześcijanina do snu. W ciągu stuleci w tradycji monastycznej pacierz wieczorny został rozbudowany, tak że stał się oddzielną godziną brewiarzową. Na Zachodzie niemały wpływ na powstanie Komplety miała tradycja benedyktyńska. Sama nazwa „kompleta” pochodzi od słów psalmi completorii, czyli „psalmy dopełniające” albo „psalmy końcowe”. W tradycji bizantyjskiej modlitwa ta również wywodzi się z kręgów monastycznych i pierwotnie była nazywana modlitwą przed pierwszym snem (gr. prothypnia), gdyż mnisi także...

Read More

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy