Zimowy numer kwartalnika „Życie Duchowe” zatytułowany jest Zmęczeni i wypaleni – co dalej? Stanisław Morgalla SJ, wprowadzając w temat numeru, zauważa, że wypalenie staje się dziś elementem samoświadomości współczesnego człowieka, którego umysł coraz częściej niepokoją różnego typu nerwice, kryzysy, depresje i stresy. Próbą odpowiedzi na pytanie, jak owym stanom się przeciwstawić i gdzie szukać dróg wyjścia z nich, są publikowane w numerze artykuły, między innymi tekst Tomasza Kota SJ o zmęczeniu, które chroni człowieczeństwo, Pawła Kosińskiego SJ na temat ziemskiego „trudzenia się” Jezusa dla człowieka oraz ks. Józefa Naumowicza poświęcony Ojcom pustyni i ich poszukiwaniom „odpocznienia w Bogu”. W numerze publikujemy także refleksję ks. Alfonsa J. Skowronka na temat stresu duchowego oraz tekst Jacka Prusaka SJ pt. Problemy emocjonalne osób duchownych, w którym autor pisze między innymi o wypaleniu kapłańskim.
Polecamy także artykuł Jakuba Kołacza SJ Sukces, który zabija na temat tragicznie zmarłego w sierpniu 2007 roku dwudziestotrzyletniego pisarza Mirosława Nahacza, a także literacką refleksję Zofii Zarębianki o spowiedzi i spowiednikach na podstawie Gry szklanych paciorków Hermanna Hessego.
W „Duchowości Ćwiczeń” publikujemy artykuł Krzysztofa Dyrka SJ o pokusach i skrupułach według św. Ignacego Loyoli, a w dziale „Modlitwa i życie” między innymi wprowadzenie w lekturę biblijną Ryszarda Kempiaka SDB oraz refleksję nad modlitwą Sørena Kierkegaarda Józefa Bremera SJ. W „Misyjnych drogach Kościoła” zamieszczamy świadectwo Tadeusza Gieńca CSsR, polskiego misjonarza od ponad dwudziestu lat zaangażowanego w przygotowywanie i prowadzenie misji ludowych w Boliwii. Wśród „Rozmów duchowych” szczególnie polecamy wywiad z Ryszardem Kaczorowskim, ostatnim prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, oraz Elżbietą Sujak i Józefem Augustynem SJ na temat sztuki spowiadania. W numerze zamieszczamy także świadectwa, felietony w dziale „Słowo, obraz, czyn” oraz recenzje interesujących książek.