O. Matteo Ricci do dziś pozostaje wzorem owocnego spotkania między cywilizacją europejską a chińską. Przebywał w Chinach przez 28 lat. Zapoznawał się z chińską kulturą, odnosząc się do niej z ogromnym szacunkiem. Równocześnie szukał tam, gdzie to możliwe, harmonii między tą liczącą kilka tysięcy lat cywilizacją, a nowością, jaką wnosi chrześcijaństwo.
Niezależnie od napotykanych trudności i niezrozumienia jezuicki misjonarz trzymał się aż do śmierci swego stylu ewangelizacji. Opierał się on z jednej strony na szacunku dla wszystkich zdrowych zwyczajów miejscowych, a z drugiej na świadomości, że Objawienie chrześcijańskie jeszcze bardziej je dowartościuje i uzupełni.

Zobacz:
Prekursor teologii religii w dialogu z rodzimymi religiami chińskimi, O. Jan Konior SJ (pdf)