Marcowy PosłaniecW marcowym numerze „Posłańca” skupiamy uwagę Czytelnika na temacie: globalnie czy sprawiedliwie?
Zjawisko globalizacji prezentują – szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można bardziej sprawiedliwie kształtować rzeczywistość świata – autorzy: Andrzej Sarnacki SJ (Jak to jest?), Krzysztof Mądel SJ (Trudne zadanie), Krzysztof Ołdakowski SJ (Bierni czy odpowiedzialni?). Istotne problemy związane z tematem numeru podejmuje ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE, w rozmowie z Leszkiem Gęsiakiem SJ (Z centrum Europy), przedstawiając je z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła w kontekście sytuacji chrześcijaństwa w Europie.

W tematykę Wielkiego Postu, który wyznacza drogę prowadzącą do spotkania z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem, wprowadzają teksty: Andrzeja Batorskiego SJ (Spotkanie z Bożym miłosierdziem), Jacka Poznańskiego SJ (Skręcone w sobie), Mikołaja Świerada (Wielkopostne porządki).
Zachęcamy do lektury wywiadu z Jerzym Wolakiem na tematy damsko-męskie (Nie wojna, lecz sojusz). W numerze publikujemy także inne interesujące artykuły: Katarzyny Pytlarz (Mąż Bożego zaufania), Urszuli Janickiej-Krzywdy (W kumy), Bartosza Wieczorka (Prosty dowód), ks. Adama Świeżyńskiego (Czy Bóg działa?).