Na zdjęciu: dzieci uczestniczące w jednym z projektów wspieranych przez Fundację.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali w poprzednich latach darowiznę oraz 1% na działalność Fundacji Magis.

W roku 2010 Fundacja wspierała głównie naukę uczniów z rodzin ubogich oraz współfinansowała rekolekcje dla młodzieży. Przeznaczając nam w tym roku 1% możesz określić twój preferowany cel: (1) działalność Centrum Arrupe, (3) działalność Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej, (4) Fundusz Misyjny, (5) Stypendia dla ubogich uczniów lub przekazać 1% procent nie wyszczególniając specyficznego celu.

W swoim zeznaniu podatkowym wpisz nazwę FUNDACJA MAGIS oraz KRS 0000231822.