W dniach 21-22 października 2011 r. odbywa się w Akademii Ignatianum międzynarodowa konferencja pt. Życie i dzieło ojca Antonio Possevino SJ, której organizatorem jest Wydział Filozoficzny tej uczelni.

Jej obrady rozpoczęły się 21 października o godz. 9:00 w Auli Ignatianum, po czym 30 uczonych z różnych zagranicznych (Białoruś, Hiszpania, Litwa, Włochy) oraz polskich ośrodków naukowych zaprezentuje wyniki swych badań dotyczących działalności o. Antonio Possevino.
 
Antonio Possevino SJ (1533-1611) był członkiem nowo założonego zakonu jezuitów, teologiem, pisarzem oraz wybitnym dyplomatą papieskim. Działał w Piemoncie oraz we Francji w okresie wojen religijnych (1563-1572). Z ramienia papieża Grzegorza XIII przybył do Szwecji (1577-1578 i 1579-1580), aby skłonić króla Jana III do konwersji na katolicyzm.
 
W 1581 r. został wysłany na dwór polski w celu doprowadzenia do zakończenia wojny pomiędzy królem polskim Stefanem Batorem a Iwanem IV Groźnym. W rezultacie skutecznych mediacji dyplomatycznych A. Possevino doprowadził do zawarcia rozejmu w 1582 r. w Jamie Zapolskim pomiędzy obu walczącymi stronami. Na dworze moskiewskim działał też gorliwie na rzecz zawarcia unii kościoła prawosławnego z Rzymem.
 
Olbrzymie zasługi położył przy zakładaniu kolegiów jezuickich, głownie na terenie Europy środkowo-wschodniej. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę naukową, głównie z zakresu teologii i filozofii. Natomiast dzieło pt. „Moscovia” (1586) jest znakomitym źródłem historycznym, w którym autor przybliża stosunki panujące w Moskwie oraz zabiegi dyplomatyczne towarzyszące zawarciu rozejmu w 1582 r.
 
Akademia Ignatianum (wcześniej: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”) jest krakowską wyższą uczelnią, prowadzoną przez księży jezuitów. Na dwóch wydziałach, Filozoficznym i Pedagogicznym, studenci mogą podjąć studia z zakresu: filozofii, kulturoznawstwa, pedagogiki oraz politologii. Obecnie studiuje w Ignatianum około 3 800 studentów.