Piątek w kalendarzu o. Generała był dniem wizytacji placówek oświatowych. Świadectwo nauczycieli ma nieraz decydujący wpływ na życie uczniów – powiedział o. Generał.

Wizytowanie jezuickich szkół poprzedziła wizyta w miejskim Ratuszu. Tam o. Adolfo spotkał się z prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem. Generał wyraził wdzięczność za życzliwość okazywaną zakonowi przez władze miasta. W czasie spotkania rozmawiano o wychowywaniu młodych ludzi w jezuickich placówkach oraz o zbliżających się obchodach jubileuszu koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia.

Następnym punktem dnia było spotkanie z przedstawicielami dzieł edukacyjnych w  Jezuickim Centrum Edukacyjnym im. Piotra Skargi SJ w Nowym Sączu.

Ojciec Generał w krótkim przemówieniu do zebranej młodzieży i wychowawców podkreślił, że szkoła powinna odpowiadać na trzy wyzwania, które są takie same na całym świecie: na cierpienie – poprzez współczucie na wzór Bożego Miłosierdzia, na potrzebę miłości – przez rozwój ducha prowadzący do Boga, który jest miłością, oraz na potrzebę wzrastania – poprzez kształcenie człowieka we wszystkich wymiarach: intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym. Spotkanie ubogacone było występami chóru i zespołu.

Bezpośrednio po spotkaniu ogólnym rozpoczęło się spotkanie dla nauczycieli, pracowników i jezuitów. O. Generał przypomniał pedagogom m.in. o tym, że nauczanie to powołanie. Uczniowie czerpią wzorce w równym stopniu z przekazywanej im wiedzy, jak i z postawy nauczyciela. To świadectwo ma nieraz decydujący wpływ na całe ich życie. Szkoła jezuicka powinna kierować się pragnieniem magis, gdyż uczniów może zaspokoić wyłącznie rozwój wewnętrzny. Powinna też integrować, czyli łączyć serce, umysł i ciało. Równie wielkim zadaniem jest odbudowanie utraconego zaufania młodzieży do starszego pokolenia. O. Nicolas podsumował spotkanie przypomnieniem trzech pryncypiów naszej edukacji: prymatu mądrości nad studiowaniem oraz wspólnoty ponad indywidualizmem i kształcenia do wartości. Spotkanie zakończyły pytania uczestników.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia dla jezuitów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.  Ojciec Generał wskazał na różne okresy naszego życia, które trzeba respektować, ale i na Jezusa, który jest ostateczną odpowiedzią na wszystkie czasy i pytania, łącznie z tym, kim sami jesteśmy.

Ostatnim punktem programu w Nowym Sączu było spotkanie z polskimi jezuitami zaangażowanym w duszpasterstwo bezpośrednie, którzy przybyli z różnych zakątków Polski, Europy (m.in. Rumunia, Dania) i innych części świata (Brazylia). Generał wskazał na konieczność wysokiej jakości pracy w naszych parafiach, by odpowiadały one na wzywania, którym nie mogą sprostać inni. przypomniał, ze służymy przede wszystkim dla Królestwa Bożego, a więc w Kościele powszechnym, dla diecezji, ponad dbałością tylko o swoje dzieło. Wreszcie podsumował w trzech punktach nasze podejście do posługi pastoralnej: potrzebę ciągłego kształcenia się każdego jezuity, by odpowiedzieć wyzwaniom czasów i ludzi, współpracę ze świeckim, która zwiększa efektywność naszych dzieł oraz umacnianie naszych braci dla Królestwa Bożego. 90-minutowe spotkanie zakończyła odpowiedź na szereg pytań.

Po godz. 17.00 o. Generał udał się z powrotem do Krakowa, skąd w sobotę ruszy do Gliwic.

 

Michał Gutkowski SJ

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Wizyta u Prezydenta Nowego Sącza (na stronie nowysacz.pl)

Wizytacja jezuickich placówek oświatowych

Msza św. w Nowym Sączu

 


Wizytacja o. Generała w placówkach oświatowych prowadzonych przez jezuitów