Spotkanie z ludźmi mediów, wizytacja Akademii Ignatianum i uroczysta Eucharystia w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi SJ, to pierwszy dzień wizytacji o. Generała w prowincji Polski Południowej.

Mimo, że Generał zakonu obchodził dziś swoje imieniny nie był to dla niego czas odpoczynku.

Do Krakowskiego Kolegium o. Generał przyjechał w nocy ze środy na czwartek, a od samego rana rozpoczął oficjalne spotkania.

Następny dzień ojca Nicolása zaczął się od spotkania z jezuitami związanymi z mediami oraz ich świeckimi współpracownikami. W słowach skierowanych do mediowców mówił o procesie przemiany kultury europejskiej, który nazwał rewolucją kultury.

Żyjemy w świecie, którego nie rozumiemy, który jeszcze się tworzy i nie wiemy jaki on będzie w przyszłości – mówił o. Generał. Dlatego musimy słuchać ludzi, żeby rozumieć ich potrzeby. Tylko tak przyczynimy się do rzeczywistych zmian, nie tych cyfrowych, ale tych w sercach ludzi.

Następnie o. Generał udał się do Akademii Ignatianum. Tam odbyło się spotkanie z osobami zajmującymi się apostolatem intelektualnym.

Łatwo jest zrezygnować z apostolatu intelektualnego, bo owoców tego apostolatu nie widać tak szybko jak owoców innych zaangażowań. Ale nie możemy z niego rezygnować, bo jest on koniecznym wsparciem dla pozostałych apostolatów. Duszpasterstwo intelektualne jest jednym z najtrudniejszych – mówił o. Generał. Dziś bardzo łatwo jest zdobyć informację i to prowadzi do powierzchowności, dlatego potrzebne jest zaangażowanie w poszukiwaniu głębi.

Odpowiadając na pytanie czym ma charakteryzować się jezuicka uczelnia zwierzchnik zakonu wymienił cztery cechy: otwartość, wiarygodność, wyobraźnia i podejmowanie ryzyka.

Ostatnim punktem dnia o. Generała była uroczysta Eucharystia w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi SJ. Msza odbyła się w dawnej placówce jezuitów, w kościele pw. Piotra i Pawła. Tej świątecznej celebracji przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

W trakcie homilii o. Adolfo nawiązując do słów ewangelii, przypomniał że wszyscy należymy do rodziny Jezusa Chrystusa. Jako chrześcijanie i jako jezuici nosimy Jego Imię. Zobowiązuje to każdego z nas do podjęcia w swoim życiu odpowiedzialności za braci i siostry. O. Nicolás podkreślił również, że swoją tożsamość można odnaleźć wpatrując się w osobę Chrystusa. Zachęcał do poszukiwania głębi.

W piątek o. Generał uda się do Nowego Sącza. Tam spotka się z jezuitami oraz ich świeckimi współpracownikami zaangażowanymi w sektorze szkolnictwa.

 

Daniel Wojda SJ

 

Zapraszamy do wysłuchania

homilii o. Generała

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Przyjazd o. Generała do Krakowa

Spotkanie z mediowcami

Spotkanie z apostolatem intelektualnym

Msza św. w kościele Piotra i Pawła

 

Przywitanie o. Generała w Krakowskim Kolegium

 

Generał jezuitów o duchowych priorytetach zakonu

 

Spotkanie z jezuitami pracującymi w mediach i ich wspólpracownikami