W niedzielę, 2 grudnia 2012 roku, odbyło się w Krakowie pierwsze z cyklu MAŁOPOLSKICH SPOTKAŃ RODZIN ADOPCYJNYCH zorganizowane przez Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 z Filią w Żmiącej, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy. 

Tematem przewodnim spotkań jest MAŁŻEŃSTWO – RODZICIELSTWO – ADOPCJA, pierwsze zaś dotyczyło dialogu małżeńskiego. W ideę spotkań rodzin adopcyjnych, które otworzyła Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, wprowadziła wszystkich zgromadzonych w Auli im. ks. G. Piramowicza w Akademii Ignatianum dyrektor Ośrodka Adopcyjnego – Katarzyna Mader. Następnie odczytano list do rodzin od pana marszałka. Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu na temat „Duchowość dialogu małżeńskiego” wygłoszonego przez o. Andrzeja Migacza SJ, który jest duszpasterzem Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”. Przypomniał on między innymi, że słowa „biorę sobie Ciebie…” wypowiadane w przysiędze małżeńskiej, oznaczają, iż „daję siebie Tobie” w pełnym ufności, miłości i otwartości byciu razem. Dopełnieniem jego spostrzeżeń były doświadczenia z własnego życia i pracy z małżeństwami, którymi podzielili się państwo Edyta i Jakub Choczewscy. Jak sami powiedzieli, od 20 lat ciągle uczą się dialogu i nadal zdarzają się im niepowodzenia, ale się nie poddają i do tego zachęcali także zgromadzonych na sali. Podkreślali, że w rozmowie z drugą osobą, ze współmałżonkiem najważniejsze są cztery zasady: pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem, rozumienia przed ocenianiem, a nade wszystko przebaczanie. Część mniej oficjalną spotkania rozpoczęła jedna z rodzin adopcyjnych krótkim występem kabaretowym. Następnie przy kawie, herbacie i słodkościach uczestnicy długo rozmawiali, bo przecież właśnie o dialog w tym dniu chodziło.

Kolejne spotkanie MAŁOPOLSKICH RODZIN ADOPCYJNYCH i wszystkich zainteresowanych tematyką odbędzie się w pierwszą niedzielę marca 2013 roku, a jego tematem przewodnim będzie rodzicielstwo.

Małgorzata Miller

Zapraszamy do galerii zdjęć:
http://www.deon.pl/galerie-uzytkownikow/galeria,1950,malopolskie-spotkania-rodzin-adopcyjnych.html


List do Rodzin od Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy


Województwo Małopolskie