Forum PME, uczestnicy

fot. Grzegorz Lojtek, przedstawiciele północy

W dniach 2-5 kwietnia 2013 roku, odbyły się Fora Jezuitów Prowincji Wielkopolsko-mazowieckiej
i Prowincji Polski Południowej.

Wzięli w nim udział wszyscy Superiorzy oraz wybrani przez poszczególne wspólnoty Delegaci i Przedstawiciele poszczególnych stanów i etapów formacji.

Zapraszam Was do obejrzenia i wysłuchania tego co działo w czasie tego Forum na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: forumpme.sj.deon.pl.

Znaleźć tam można zdjęcia oraz pliki audio z wystąpień, homilii, czy też podsumowań spotkań
w grupach, które pokażą klimat blisko 75 jezuitów tego spotkania.

Forum PME, uczestnicy

fot.. Mariusz Han, przedstawiciele połudia


Mariusz Han SJ