Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni wydało kolejny podręcznik dla wychowawców. Publikacja jest zatytułowana Uczeń w sytuacjach konfliktowych.

Ksiazki_nowe

Książka opiera się na materiałach wydanych przez amerykańską Peace Education Fundation. W podręczniku znajdziemy praktyczne metody budowania pokojowego klimatu w klasie i rozwiązywania konfliktów, które adresowane są głównie do wychowawców i nauczycieli. Treść traktuje także o tym, jak doskonalić własne umiejętności społeczne oraz lepiej przygotować się do pracy wychowawczej z uczniami.

Rodziców zaś zachęcamy do sięgnięcia po wydany przed miesiącem poradnik „Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.”, autorstwa F. Schmidta i A. Friedman.

RED.