(fot. Flickr.com/ by vernieman/ CC BY 2.0)

(fot. Flickr.com/ by vernieman/ CC BY 2.0)

Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zaprasza na spotkanie z profesorem Michaelem Schuckiem – wykładowcą katolickiej nauki społecznej na Loyola University Chicago na temat nowatorskiego elektronicznego podręcznika do ochrony środowiska obejmującego elementy nauk przyrodniczych, etyki, duchowości i pedagogiki Ignacjańskiej. Spotkanie odbędzie się w dn. 4 kwietnia 2014r. w Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26), w Auli Wielkiej, w ramach konferencji „Jezuici i sprawiedliwość społeczna”. Konferencja rozpoczyna się o godz. 9:00, zaś prelekcja prof. Schucka jest przewidziana na godz. 9:55, bezpośrednio po niej dyskusja, zaś o godz. 11:45 poszerzona dyskusja z udziałem grupy panelistów.

Prof. Schuck jest zaangażowany w Międzynarodowy Jezuicki Projekt Ekologiczny (The International Jesuit Ecology Project – IJEP), obejmujący swoim zasięgiem wiele szkół i uczelni prowadzonych przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe) na całym świecie. Podręcznik zatytułowany „Uzdrawiając Ziemię” (Healing Earth) będzie programowym narzędziem w nauce o ochronie środowiska, przygotowanym w sposób unikatowy w skali światowej. Projekt darmowego podręcznika elektronicznego ma wystartować w styczniu 2015 r., obecnie jest dyskutowany w różnych krajach świata.

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć [TUTAJ]. Adres będącej w budowie strony internetowej podręcznika (jeszcze niedostępna do pełnego użytku) to: http://healingearth.sites.luc.edu. Aktualnie znajdują się tam początkowe wersje rozdziałów dotyczących wody oraz zmian klimatycznych na świecie, natomiast pozostałe pojawią się wkrótce.

Projekt wpisuje się w misję zakonu jezuitów, który kwestie rozwoju i ekologii uznał za szczególnie palące i mające ogromny wpływ na życie biednych i zmarginalizowanych na całym świecie. Podręcznik będzie korzystał z Ignacjańskiej pedagogiki i będzie nawiązywał do kilku słów-kluczy: „naukowego patrzenia”, „duchowej refleksji”, „etycznych ocen” i „konkretnych działań”. Będzie on wzbogacony o platformę, która umożliwi uczniom z całego świata interaktywne dzielenie się swoim spojrzeniem na sprawy związane ze środowiskiem.

Podręcznik będzie podzielony na sześć grup zagadnień, z których każda będzie zawierać studium przypadków, podstawową wiedzę naukową oraz refleksję duchową i etyczną:

  • systemy żywienia
  • jakość wody
  • zmniejszająca się bioróżnorodność
  • globalne zmiany klimatu
  • zasoby naturalne i ich wydobycie
  • energia i paliwa kopalne

Celem podręcznika jest zapewnienie uczniom całościowego spojrzenia na wymienione problemy, ukazanie kierunków działania, które dają nadzieję na poprawę sytuacji, a także wdrożenie ich w praktyczne narzędzia zorientowane na akcję. Jak twierdzi dr Nancy Tuchman – jeden z dyrektorów projektu oraz kierownik Instytutu Ekorozwoju na Loyola University Chicago: „Problemy związane ze środowiskiem nie dotyczą jedynie specjalistów tej dziedziny; obejmują też innych naukowców, etyków, teologów, a także każdego, kto je, oddycha i pije wodę; wspomniany podręcznik jest pierwszym, który będzie miał takie szerokie podejście”.

Program spotkania [TUTAJ]

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej promującej ten projekt, do wyrażenia swoich komentarzy i opinii, które można wysłać na adres: [email protected], a przede wszystkim na spotkanie z prof. Schuckiem – w murach Akademii Ignatianum w Krakowie.

O. Dariusz Dańkowski SJ,

Dyrektor Instytutu Filozofii
Akademia Ignatianum w Krakowie