(fot. Centrum Arrupe)

(fot. Centrum Arrupe)

W miastach Zachodniej Ukrainy (Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Stryj) katoliccy nauczyciele doskonalili swoje umiejętności pedagogiczne pod kierunkiem ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Liczna młodzież przybyła na organizowane w tym czasie spotkania dla liderów, a księża wzięli udział w wykładach na temat metod pracy z młodzieżą.

W dniach 16-21 czerwca 2014 roku Centrum Arrupe, we współpracy z Komisją ds. Oświaty oraz Komisją ds. Młodzieży Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, realizowało program szkoleń dla nauczycieli szkół katolickich, duszpasterzy młodzieży oraz liderów katolickich organizacji młodzieżowych.

W programie wzięło udział około 150 nauczycieli, ponad 60 duszpasterzy i 120 młodych ludzi kierujących organizacjami, ruchami i wspólnotami. Nauczyciele zapoznali się z misją katolickiej szkoły w zmieniającym się świecie i ćwiczyli umiejętności nauczania z wykorzystaniem metod pracy zespołowej (cooperative learning). Natomiast duszpasterze i młodzi liderzy poznali podstawowe prawa rządzące dynamiką grupy oraz metody docierania do osób stroniących od Kościoła. Program będzie kontynuowany jesienią tego roku.

Biuro prasowe Centrum Arrupe/ RED.