(fot. Krzysztof Kołacz)

(fot. Krzysztof Kołacz)

W czwartym dniu naszej nowenny rozważamy cnotę pokory. Kasata i przywrócenie Towarzystwa Jezusowego zmusza nas, do przyjrzenia się naszej historii i uczciwego dostrzeżenia okoliczności otrzymania zarówno łaski jak i doświadczenia ludzkiej słabości. Prośmy Boga o łaskę dostrzegania naszej kruchości i potrzeby nawrócenia, abyśmy mogli wierniej naśladować Chrystusa pokornego i ubogiego. Piotr Faber, którego wspomnienie dziś obchodzimy, jest przykładem prostoty i pokory.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Psalm 131

Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.

Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.
Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (2, 5-11)

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże / Bogu niech będą dzięki.

Czas na refleksję w milczeniu.

Z Tradycji Towarzystwa (Duchowy pamiętnik Piotra Fabera)

W Chrystusie ukrzyżowanym, znajdujemy nasze zbawienie, nasze życie i nasze zmartwychwstanie. Te trzy dary poprzedzają chwałę, która czeka nas w niebie, wszystko to przychodzi przez Chrystusa, uwielbionego, z Nim i w Nim. Powinniśmy więc szukać najpierw mocy Chrystusa ukrzyżowanego, a następnie tej płynącej od Chrystusa uwielbionego, a nie na odwrót.

Czas na refleksję w milczeniu.

Responsorium

K.: Chwalcie Pana, który rozpoczął w nas dobre dzieło,
W.: Chwała Jego imieniu, ponieważ On wiedzie nasze dzieła ku doskonałości.

Wezwania (mogą być też inne, dostosowane do potrzeb)

Prowadzący: Przywrócenie Towarzystwa Jezusowego uczy nas, że Bóg działa z miłością w tajemniczy sposób. Wdzięczni i ufni, przedstawmy Panu nasze pragnienia i błagajmy: Chryste nasz Panie, wysłuchaj nas.

1. Módlmy się, byśmy mogli stać się bardziej wrażliwi na działanie Ducha, wsłuchani w wolę Boga i ufający Jego opatrzności.
W.: Chryste nasz Panie, wysłuchaj nas.

2. Módlmy się, abyśmy sprawy Towarzystwa Jezusowego stawiali wyżej od naszych spraw osobistych, tak byśmy stali się lepszymi narzędziami w rękach Boga.
W.: Chryste nasz Panie, wysłuchaj nas.

3. Módlmy się, abyśmy stale wzrastali w duchu współpracy z innymi współbraćmi i ze świeckimi, byśmy wspólnie tym skuteczniej mogli sprostać skomplikowanym wyzwaniom naszych czasów.
W.: Chryste nasz Panie, wysłuchaj nas.

4. Módlmy się, byśmy nie starali się o zaszczyty i przywileje tego świata, ale korzystali z naszego moralnego i społecznego wpływu na większą chwałę Boga i w celu budowania cywilizacji miłości i sprawiedliwości.
W.: Chryste nasz Panie, wysłuchaj nas.

5. Módlmy się, byśmy, inspirowani życiem św. Piotra Fabera, mogli dzielić się łaską Ćwiczeń duchowych z tymi, których spotykamy, przez ich udzielanie i poprzez osobiste świadectwo życia wartościami ewangelicznymi.
W.: Chryste nasz Panie, wysłuchaj nas.

Dołączmy nasze osobiste intencje do nowenny (chwila ciszy).

Ojcze nasz…

Modlitwa nowenny

Błogosławiony jesteś, Panie, który wybierasz to, co słabe i czynisz mocnym,
podnosisz to, co upadłe, leczysz rany i gromadzisz przy sobie rozproszonych.
Odnów nas w Duchu, który inspirował św. Ignacego i jego towarzyszy,
aby służyć Twojemu Synowi pod sztandarem Krzyża.
Daj nam odwagę, byśmy mogli dotrzeć
do naszych oddalonych, zapomnianych i zagubionych braci i sióstr;
abyśmy hojnie otwierali drzwi tym, którzy szukają Ciebie.
Daj nam mądrość, abyśmy siali ziarno Twojego Królestwa
w sercach wszystkich, których spotykamy,
na większą chwałę Twojego Imienia, dlatego modlimy się … (lub śpiewamy)

Zabierz, Panie i przyjmij
całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum i wolę mą całą,
Cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś.
Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę.
Albowiem to mi wystarczy. Amen.

Zakończenie

K.: Błogosławmy Panu.
W.: Bogu niech będą dzięki.

WSZYSTKIE-CZESCI-NOWENNY