(fot. GWSP)

(fot. GWSP)

Dnia 7 maja 2015 r. w Auli Jezuickiej Górnośląskiej WSP w Mysłowicach, ul. Powstańców 19, odbędzie się konferencja popularno-naukowa pt. Geneza, przebieg i skutki Tragedii Górnośląskiej, organizowana przez Urząd Miasta w Mysłowicach, który reprezentuje Muzeum Miasta Mysłowice, i Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda. Pieczę nad całością tego przedsięwzięcia objął Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok.

Program konferencji:

10:00-10:25 otwarcie konferencji: Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice Adam Plackowski, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder, JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik

10.25 „Śląska tragedia czy tragedia Europy? Skutki wkroczenia Armii Czerwonej do Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1945” – prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)

11:00 „Rok 1945. Koniec czy początek tragedii śląskiej?” – dr hab. Zygmunt Woźniczka prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

11:35 „Losy mieszkańców Górnego Śląska pod koniec II wojny światowej” – dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski) 12:10 „Deportacje z Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r.

– faktografia i pamięć” – mgr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)

12:45 Otwarcie wystawy przygotowanej przez pracowników OBEP IPN Katowice – „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”

13:15 Poczęstunek

13:45 „Obozy pracy przymusowej na terenie woj. śląskiego – powstanie i funkcjonowanie” – dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Śląski) 14:20 „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Nowoczesne formy upamiętnienia – główne założenia stałej wystawy muzealnej i portalu internetowego” – mgr Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna)

14.55 „Obóz pracy w Mysłowicach” – dr Wacław Dubiański (IPN Katowice) 15:30 Dyskusja 16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Prowadzenie obrad – doc. dr Gabriela Paprotna (Górnośląska WSP)